Research

Onderzoek wordt verricht op de terreinen van Arabistiek, Middle East Studies, journalistieke documentaires en sociale wetenschappen.

Voor meer recent onderzoek zie de pagina artikelen.

Voorbeelden van uitgevoerd onderzoek zijn:

ØBloedwraak in de Arabische Regio.(2009). Een studie naar de praktijken van bloedwraak en verzoening bij de Bedoeïenen in de Arabische regio en op het platteland van Zuid Egypte. Bloedwraak in de Arabische regio.

ØHet perspectief van de fellah (2006)
Het leven op het Egyptische platteland en de strijd van de boeren tegen het regime van Sidqi Pasha. Socialistisch realisme en de verbeelding van het platteland in de moderne Arabische literatuur. Dit onderzoek poogt de roman al-Ard te plaatsen binnen het maatschappelijk debat van de vijftiger jaren van de twintigste eeuw. (2006)

Ø‘Abd al-Rahman Munief, Nihayat (einden), een literatuurwetenschappelijke analyse. In deze woestijnroman beschrijft de Iraakse olie-ingenieur en schrijver de overlevingsstrijd van een dorp aan de rand van de woestijn en de bewoonde wereld. De analyse laat zien dat dit dorp symbool staat voor alle woestijndorpen in de Arabische wereld en dat ze eigenlijk aan het verdwijnen zijn door de invloeden van de moderne wereld, niet in de laatste plaats die van de olie-industrie. De analyse laat ook zien dat mensen het heft in eigen handen moeten nemen om iets aan de huidige situatie (overleven we deze winter?) te doen: in het boek gaat het om de aanleg van een stuwdam. (2005)

ØVervreemdingstheorie in den vreemde (1989)
De neomarxistische vervreemdingstheorie van Jurgen Habermas is geschreven in een Europese context. Hier wordt onderzocht of die theorie ook geldigheid heeft voor een Midden Oosterse en Islamitische context. Belangrijkste conclusies: Habermas’ theorie (systeemgeweld en kolonisering van de leefwereld) moet aangevuld worden met het concept van ‘geïmporteerde rationalisering’. Deze ‘geïmporteerde rationalisering’ heeft een culturele conditionering voor het moderniseringsproces in het Midden Oosten voortgebracht. Bovendien vormt het een blokkering van de ontwikkeling van «eigen» rationaliseringen in het Midden oosten, hetgeen weer identiteits- en legitimiteitscrises heeft voortgebracht. In dit onderzoek wordt ook gewezen op de antwoorden op vervreemdingsverschijnselen die door het islamitisch fundamentalisme worden aangedragen: herstel van een overkoepelend, traditioneel en religieus wereldbeeld. Keerzijde van dit wereldbeeld is dat het tevens dogmatisch is, iets dat lijnrecht tegenover Habermas’ oplossing staat; namelijk een toename van kritiekmogelijkheden, die mogelijk wordt wanneer de leefwereld een normatieve controle kan uitoefenen op het systeemgeweld van staat en economie

ØDe weg van de Islam, het islamitisch fundamentalisme in Egypte (1987)
Over de ideologie van islamitische fundamentalisten, in het bijzonder van Sayyid Qutb en de beweging al-Takfir wa al-Hijra.


ØFes als hadariyya-stad (1979)
Hadariyya-steden zijn steden die met het woord hadara (cultuur, geciviliseerdheid) worden aangeduid. Het gaat hier om haute culture, waarbij de status van het orthodox intellectueel-religieus milieu en die van het ambachtelijk en corporatiewezen (het gildesysteem) een belangrijke rol vervullen en onderling veel interacties plaats vinden. In dit onderzoek worden de sociale relaties in Fes tussen 1900 en 1912 verkend en geanalyseerd.

Zie ook de pagina artikelen