English

1. Arabic and Dutch language courses

2. Translations from and into Arabic

3. Research of issues concerning the Middle East and North Africa (MENA) and Islam Data base of relevant literature

4. Essays, articles and blogs

5. Database of relevant literature

DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC, COURSES WILL ONLY BE DELIVERED ONLINE

Nederlands

1. Taaltrainingen Arabisch en Nederlands

2. Vertaaldiensten van en naar het Arabisch

3. Research ten aanzien van onderwerpen over het Midden Oosten en Noord- Afrika en de Islam

4. Publicatie van essays, artikelen en blogs

5. Database van relevante literatuur

DE LESSEN WORDEN MOMENTEEL ONLINE VERZORGD.